Buurt Monsters

Schoolproject | Cijfer: 8


Project beschrijving

Dit boeiende project werd uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het versterken van de band tussen de gemeente en de bewoners is cruciaal, vooral bij nieuwe infrastructuurprojecten. Helaas verliep de communicatie, vooral met kinderen, niet optimaal. Er ontbraken geschikte methoden om de inzichten van kinderen in Amsterdam te verzamelen. Daarom ontwikkelden mijn team en ik een speelse toolkit waarmee kinderen onbewust waardevolle wensen en meningen konden delen. Daarnaast hebben we een dashboard gecreëerd waarin alle projecten binnen de Gemeente Amsterdam en hun gedetailleerde status konden worden bekeken.


Adobe XD | Figma | Powerpoint

Een onderzoeks toolkit speciaal gericht op de doelgroep

Voor het verzamelen van inzichten over de publieke ruimte is het van belang dat er sterk rekening gehouden wordt met verschillende focusgroepen. Door een toolkit hier op in te richten kun je de personen interviewen op een speelse en intuïtieve manier die meer kwalitatieve data opbrengt. Voor ons eerste prototype hebben we gefocust op een jonge doelgroep (8-12 jaar) wonende in de Volewijck, Amsterdam.

Het digitale dashboard dat alle stakeholders betrekt

Om de Gemeente Amsterdam zoveel mogelijk aan te zetten tot actie is er een digitaal dashboard waarop de inzichten en wensen uit de publieke ruimte worden gevisualiseerd. De Gemeente Amsterdam pakt deze inzichten verder op en geeft via het dashboard de buurtbewoners terugkoppeling over de vorderingen. Zo onstaat er meer directe communicatie tussen de bewoners en de gemeente. Projecten kunnen doormiddel van upvoting als belangrijker worden gezien. Tevens kunnen voorstellen door de Gemeente worden afgewezen met een geldige onderbouwing.

Een mobiele applicatie om inzichten mee vast te leggen

De begeleider(s) die het onderzoek uitvoeren moeten op een laagdrempelige manier inzichten kunnen noteren en doorsturen zonder dat dit hen te veel tijd kost. Hiervoor is een app bedacht waarmee de gebruiker een foto maakt van de locatie en het inzicht. Hier wordt een korte omschrijving aangegeven ter overdracht.

Zo werkt het

Eindresultaat in het kort

Een onderzoek toolkit speciaal gericht op de doelgroep.
Voor het verzamelen van inzichten over de publieke ruimte is het van belang dat er sterk rekening gehouden wordt met verschillende focusgroepen. Door een toolkit hier op in te richten kun je de personen interviewen op een speelse en intuïtieve manier die meer kwalitatieve data opbrengt. Voor ons eerste prototype hebben we gefocust op een jonge doelgroep (8-12 jaar) wonende in de Volewijck, Amsterdam. Het bevat een opdracht waarmee de kinderen moeten gaan rond speuren in de buurt, een kaartspel die ze op de locatie spelen en een buurtmonster knuffel.

Daarnaast is er een digitaal dashboard ontwikkelt waarop de verzamelde data uit de toolkit inzichtelijk in kaart wordt gebracht voor zowel de buurt bewoners als de gemeente. De Gemeente Amsterdam pakt deze inzichten verder op en geeft via het dashboard de buurtbewoners terugkoppeling over de vorderingen. Zo ontstaat er meer directe communicatie tussen de bewoners en de gemeente.

Alle stakeholders, onderzoeksresultaten, inzichten en beargumentatie vind je in de trial of evidance.

Cijfer 8

Vak

Wellbeing in the interm