Crowne Plaza

Stage opdracht


Project beschrijving

Dit project markeert mijn eerste en meest omvangrijke stageopdracht bij DRIIVN. Het is tevens de grootste website die ik tot op heden als designer en developer heb gerealiseerd. Naast het designen van enkele webpagina’s was ik voornamelijk verantwoordelijk voor de development. Het project vereiste aanzienlijke handmatige front-end codering om de ontwerpen tot leven te brengen. Het was een waardevolle ervaring om deel uit te maken van een project van deze omvang en complexiteit.


WordPress | HTML | CSS | Javascript | Figma

Stage opdracht